Aspekt 2/2017

Stáhnout PDF

Obsah
6 Viva Italia! | 12 Padněme si do noty | 18 Nestojíme při zdi | 28 Pro sebe i pro ostatní | 30 Kariéře vstříc | 37 Blízkost Dálného východu | 43 Na trase Kirov – Olomouc | 51 Odejít důstojně