Aspekt 1/2010

A2010_1
Stáhnout PDF

Obsah
3-9 Aspekt – Bez zahraniční stáže není kariéra / rozhovor s doc. Jaroslavem Millerem | 10-13 Student – Ze spolku do spolku – Kalendář aktivit studentských spolků FF UP | 14 Okénko absolventů – Jiná dimenze zpravodajství rozhovor s Lenkou Ponikelskou | 15-22 Spektrum – Revoluce, či stagnace? Zvrat, či rozvoj? Nové vedení katedry – nové vize? Dvojrozhovor s vedoucími kateder romanistiky a politologie a evropských studií | 23-27 Grantový servis – Tipy na grantové, projektové a stipendijní příležitosti pro rok 2011 | 28 | Kultura – Věc Metropolos aneb O nesmrtelnosti artkina | 29 Exemplář – Příklady dobré praxe – Otevřete a získejte miliony, o projektu Otevřená judaistika s prof. Ingeborg Fialovou | 30-36 FF aktuálně