Aspekt 1/2011

A2011_1
Stáhnout PDF

Obsah
3-6 Aspekt – Umění naslouchat, o psychologické poradně katedry psychologie FF UP | 7-11
Student – Ze spolku do spolku – Kalendář aktivit studentských spolků FF UP | 12-13 Okénko Absolventů – V.I.P. – Vzdělání, iniciativa, praxe – Rozhovor s Pavlem Bořilem | 14-16 Spektrum – Central European Studies Program | 17 Kultura – Kulturální studia – Konstrukt životního stylu | 18-19 Exemplář – příklady dobré praxe – Přes hranice – Za kulturou, poznáním a pro peníze, projekt: Česko-polské kulturně-vzdělávací partnerství | 20-22 FF Aktuálně