Aspekt 1/2016

Stáhnout PDF

Obsah
3 Slovo děkana | 7 Kde domov můj | 13 Dobrovolně na zkoušku? | 18 Roztančená univerzita | 22 Přijít němčině na chuť | 28 K vývoji volební reformy | 29 Návrat normativní úlohy humanitních věd | 40 Červená nit univerity | 46 Na západním cípu Evropy