Aspekt 2020

Stáhnout PDF

Obsah
5 Úvodní slovo děkana | 7 Zajímá mě hlavně situace | 12 Portrét znamená víc než pouhou podobiznu | 24 Proměny archivu | 31 Mezi zdmi Princetonu | 36 Státy EU se shodují na negativním vnímání Číny | 43 Nové a modernizované doktorské studijní programy