Aspekt 2/2013


Obsah
3 Slovo děkana | 4 Josef Jařab – emeritní rektor UP | 14 Kateřina Štěpničková – ARPOK | 20 Biodynamické farmaření
22 Věda v aristotelské tradici | 24 Fenomenologická analýza hudby
26 Jaroslav Miller – vedoucí Katedry historie FF UP | 28 Vize 2020
36 Lenka Křupková – vedoucí Katedry muzikologie FF UP | 40 Pačes v krabici 42 No Distance Paradise | 44 Šmejdi
46 Do mraku | 48 Trocha grantu | 50 Nejkrásnější pohled na svět | 54 Jak překopat Bradavice | 58 Rešovské vodopády
64 Bez muže