Aspekt 2/2014


Stáhnout PDF

Obsah
3 Slovo děkana | 4 Když senioři studují | 10 Polidštění Jana Stejskala | 14 Otec a syn z fakulty | 20 Poučení ze zahraničí
24 Absolvent Radek Antl | 28 Tip na italské léto | 34 Sklizeň | 36 StuArt | 38 Mohyla ve Velkém Týnci | 43 Granty
44 (Částečně) studentská tvorba