Aspekt 3/2011

A2011_3
Stáhnout PDF

Obsah
3-5 Okénko absolventů – Byl jsem první, kdo pro diváky i zpíval, rozhovor s Davidem Záleským | 6-7 Aspekt – Akademický senát FF UP se představuje | 8-10 Spektrum – Pojďme naši fakultu upgradovat, rozhovor s Jiřinou Menšíkovou | 11-15 Grantový servis – Podzimní grantový servis | 16 Exemplář – příklady dobré praxe – Nalinkovaná kariéra | 17-19 Student – Ze spolku do spolku – kalendář aktivit studentských spolků FF UP na zimní semestr 2011 | 20 Aktuálně z FF UP | 21 Faktuálně z FF UP | 21 StriFF – Pravidelný strip FF UP