Aspekt 3/2012


Obsah
5-10 Wilken Engelbrecht, vedoucí Katedry FF UP | 11-18 Matěj Kratochvíl, absolvent Katedry muzikologie FF UP
19 Bezdrátová síť Wi-Fi | 20-22 FF UP o sobě, osobně | 23-24 Akademický senát FF UP
25-26 Ticinští umělci na Moravě | 27-28 Subjektivní časová zkušenost | 29 Jana Heinová, absolventská práce
30-31 Granty & financování | 32-34 Kultura, akce a události | 35 Kaple Božího Těla