Aspekt 3/2013


Obsah
3 Slovo děkana | 4 Jiří Fiala | 15 Tunga lift | 21 O renesanci s Cicerem | 29 Postgraduál, zlatý grál
35 Najdi se u filmu | 43 Jak to chodí doma u neortodoxních kolegyň | 45 Děti kapitána Granta
47 Lomu ve Výklekách podzim svědčí