Aspekt 4/2011

A2011_4
Stáhnout PDF

Obsah
3-5 Spektrum – Jiří Lach: Věda a výzkum jsou dva neoddělitelné rozměry akademické práce, rozhovor s děkanem FF UP | 6-8 Aspekt – STAG a nový systém hodnocení výuky na FF UP | 9-10 Okénko absolventů – Markéta Pilátová: Nikdy mne nenapadlo, že bych dělala něco jiného, rozhovor s hispanistkou a spisovatelkou | 11-12 Exemplář – příklady dobré praxe – Android na univerzitě | 13 Ze Senátu – Zimní semestr Akademického senátu FF UP očima studentské komory | 14 Kultura – Druhá Polární noc představila příběhy severských žen | 15 Aktuálně z FF UP | 16 Faktuálně z FF UP | 16 StriFF – Pravidelný strip FF UP