Aspekt 4/2012


Obsah
3 Zdeněk Pechal, vedoucí Katedry slavistiky FF UP | 15 Martin Mazanec, absolvent | 21 Jarko & Litfilm
27 Ayahuaskový šamanský turismus | 31 Hudba na UP | 33 FF UP o sobě, osobně
39 Asexualita – (nová) sexuální identita? | 41 Evaluace výuky | 43 Záchranný kruh FF UP | 45 Granty & financování
47 Pohořany | 49 Kultura | 51 Sport | 55 Zjevení Panny Marie | 57 Wurmova 7