Redakce

Aspekt je pravidelný newsletter Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V elektronické podobě vychází dvakrát za semestr. Zpravidla jedenkrát za akademický rok vychází také speciální tištěné číslo, které je distribuováno přímo studentům, zaměstnancům a návštěvníkům FF UP v prostorách fakulty. Newsletter je realizován studenty ve spolupráci s děkanátem FF UP. Aspekt nabízí rozhovory se zaměstnanci, absolventy a studenty FF UP, prezentuje aktuální grantové projekty a kulturní akce, zabývá se také technologiemi v akademické sféře a životem akademické obce.


Realizační tým

Barbora Hrabalová Robert Jaworek Gabriela Knýblová Adéla Hazuchová
Barbora Hrabalová
redaktorka
barbora.hrabalova@centrum.cz
Robert Jaworek
redaktor
jaworek.robert@gmail.com
Gabriela Knýblová
fotografka
Adéla Hazuchová
korektorka

Redakční rada / editoři

Jiří Lach
Ondřej Molnár
Matěj Dostálek
Vít Gvoždiak